Posts Tagged ‘numer’

Książka telefoniczna

Viernes, Febrero 1st, 2013

Książka telefoniczna – Pierwszą książkę telefoniczną opublikowała kompania telefoniczna okręgu New Haven w Stanach Zjednoczonych w 1878 r. Był to spis 50 nazwisk bez numerów telefonów, uporządkowanych według 4 kategorii: mieszkańcy, zawody, służby miejskie , a ponadto różnorakie. Numery telefonów jeszcze wówczas nie istniały. Do osoby na liście dzwoniło się przez podniesienie słuchawki telefonu i poproszenie operatora o połączenie z wybraną osobą znajdującą się w spisie.