Posts Tagged ‘kierunek studiów’

Kierunki medyczne

Jueves, Enero 31st, 2013

Kierunki medyczne związane są nierozerwalnie ze służbą człowiekowi. Oprócz kierunku lekarskiego znajdzie się tu między innymi dietetykę, pielęgniarstwo, fizjoterapię, a nawet weterynarię. Kierunki medyczne związane są z zdobywaniem ogromnej ilości wiedzy. 

Przede wszystkim nauka. Zawody, które można zdobyć kończąc kierunki medyczne wiążą się z ogromną odpowiedzialnością za życie drugiego człowieka. Wybierając jeden z tych kierunków student decyduje się na przyszłe zarządzanie zdrowiem społeczeństwa, niesienie pomocy i ratowanie życia. Studenci tych kierunków cieszą się dużym podziwem w społeczeństwie. Położnictwo to studia dla tych, którzy zachowują zdolność logicznego myślenia nawet w chwilach, gdy inni tracą głowę. Ratownicy medyczni wiedzą jakie czynności ratunkowe podejmować w postępowaniu poprzedzającym hospitalizację. Pielęgniarki i pielęgniarze to eksperci z zakresu pielęgnowania chorych lub postępowania w zakresie ochrony zdrowia. Zdrowie publiczne to nauka zajmująca się zdrowiem na poziomie populacji, zapobieganie chorobom, przedłużaniem życia, promowaniem zdrowia i sportu

Kierunek studiów europeistyka

Jueves, Enero 31st, 2013

Podczas studiów na kierunku Europeistyka student zapoznaje się z różnymi zganieniami ze świata ekonomii, polityki, kultury i socjologii w kontekście integracji w ramach Unii Europejskiej. Studia na Europeistyce mają na celu wykształcenie profesjonalnej, dobrze przygotowanej do pracy kadry urzędniczej, która znajdzie zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej oraz w organach Unii Europejskiej. Absolwent Europeistyki znajdzie również zatrudnienie w firmach  współpracujących z krajami UE. 

Każdy, kto interesuje się gospodarką, polityką lub kulturą Europy znajdzie coś dla siebie na studiach na kierunku Europeistyka. Kierunek studiów Europeistyka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów, którzy posiadaliby szeroki zakres wiedzy na temat  integracji europejskiej. Osoby z wykształceniem europeistycznym zaczęły być potrzebne w momencie powstawiania  pierwszych instytucji integrujących Europę. Student Europeistyki w trakcie studiów poznaje socjologię, politologię i ekonomię w kontekście działania i integracji Unii Europejskiej. Osoba studiująca na kierunku Europeistyka zdobywa wiedzę na temat funkcjonowania stosunków międzynarodowych, europejskich tradycji, historii i kultury i stosunków społeczno-politycznych. Absolwent studiów na kierunku Europeistyka jest przygotowany do podjęcia pracy na różnego rodzaju stanowiskach w administracji UE, administracji rządowej i samorządowej czy przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej.

Kierunek studiów muzykologia

Jueves, Enero 31st, 2013

Studia na kierunku muzykologia dają możliwość zgłębienia wiedzy na temat muzyki. Studenci kierunku muzykologia zapoznają się z tą dziedziną nie tylko w kontekście samej twórczości, ale także w kontekście całej kultury. Osoby , które studiują na kierunku muzykologia uczą się, jak analizować i interpretować utwory muzyczne. Absolwenci kierunku muzykologia zdobytą wiedzę mogą wykorzystać w pracy w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem kultury muzycznej. 

Muzykologia zajmuję się badaniem muzyki we wszystkich jej aspektach. Studiowanie muzykologii to dobry wybór dla osób, które interesują się nie tylko muzyką, ale także innymi dziedzinami sztuki. Osoba studiująca muzykologię zdobywa wiedzę na temat historii filozofii, propedeutyki muzykologii, akustyki muzycznej, analizy muzycznej, historii muzyki powszechnej, historii muzyki polskiej, estetyki muzycznej, etnomuzykologii i antropologii kulturowej. Zdobytą wiedzę teoretyczną student muzykologii uczy się wykorzystywać w praktyce przy analizie i interpretacji dzieł muzycznych z różnych epok. Muzykolog znajdzie pracę w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem kultury muzycznej oraz organizacją życia muzycznego. Niektórzy byli studenci kierunku muzykologia podejmują pracę związaną z edytorstwem muzycznym.

Kierunek studiów prawo

Jueves, Enero 31st, 2013

Każdego roku abiturienci muszą podjąć ważną decyzję, jaką jest wybór uczelni i kierunku studiów. Najczęściej największy problem w tej kwestii mają humaniści. Matura z historii czy wos-u umożliwia im bowiem kandydowanie na kierunki, które, jak wykazują różnego rodzaju listy, wypadają najsłabiej pod względem przydatności na rynku pracy. Wyjątkiem jest prawo, dlatego też kierunek ten przeżywa coroczne oblężenie podczas rekrutacji. Studia prawnicze owiane są wieloma powszechnymi opiniami, które często okazują się tylko stereotypami. Kierunek Studiów prawo uchodzi za kierunek trudny, ekskluzywny, przeznaczony dla tych, którzy posiadają koneksje w środowisku prawniczym. pretendentów odstrasza często wizja opasłych tomów kodeksów, których trzeba będzie wyuczyć się na pamięć. Jednak studia na prawie nie ograniczają się do recytowania paragrafów. Wbrew pozorom mają one wiele wspólnego z logiką, dlatego umysły matematyczne również nieźle radzą sobie na tym kierunku. Chociaż studia na kierunku prawo wydają się zapewniać zdobycie pewnego, prestiżowego i dobrze płatnego profesji, to należy pamiętać, że sam tytuł magistra, bez ukończonej aplikacji daje tyle samo, co każde studia humanistyczne

Kierunek studiów wzornictwo

Jueves, Enero 31st, 2013

Kierunek Wzornictwo jest dziedziną nauczania dostępną zarówno na uczelniach artystycznych, jak i technicznych. przyswojone w trakcie studiów umiejętności, między innymi umiejętność planowania i czytania dokumentacjitechnicznej, dają absolwentom możliwość zdobycia zatrudnienia w firmach i zespołach projektowych, jak i podjęcia samodzielnej pracy artystycznej. 

kształcenie się na kierunku studiów wzornictwo przyciąga tych absolwentów szkół średnich których hobbywiążą się ze sztuką. Kierunek ten łączy ze sobą zarówno kwestie techniczne, jak i zajęcia skupiające się na zdolnościach artystycznych słuchaczy. sprawdzenie plastycznych umiejętnościma miejsce już podczas egzaminów wstępnych; kandydat musi zaprezentować swoje prace

Kierunki studiów ekonomiczne

Miércoles, Enero 30th, 2013

Każdy żak ma swój własny system studiowania, nauki, przygotowywania się do zajęć i chodzenia na nie. To wszystko można by określić zbiorczym terminem ekonomiczne kierunki studiów. To nic innego, jak oszczędne, czyli ekonomiczne zarządzanie czasem w taki sposób, aby oszczędnie zużywać swoje siły i czas oraz w optymalny sposób rozdzielać je pomiędzy różne aspekty życia studenckiego. Ekonomiczny student wie zatem, jak dokonać podziału zasobów, którymi dysponuje, aby osiągnąć zadowalające rezultaty w nauce, ale także sferze wypoczynku i towarzyskiej. Codzienne życie na studiach wymaga sporych umiejętności z zakresu ekonomii, również w sferze finansów. Posiadając ograniczone środki finansowe musi w efektywny sposób dysponować również tego rodzaju zasobami, uwzględniając wszystkie potrzeby choćby w minimalnym zakresie. W to wpisana jest również umiejętność pomnażania swoich zasobów, czyli chociażby godzenie pracy zarobkowej ze nauką. Ekonomia jest zatem z konieczności dziedziną niezwykle bliską każdemu studentowi, niezależnie od tego, jaki obrał kierunek studiów

Kierunek studiów architektura krajobrazu

Miércoles, Enero 30th, 2013

Jeżeli lubisz sadzenie roślin lub krzewów, masz zmysł organizacyjne, które umiesz wykorzystać w terenie, to kierunek architektura krajobrazu jest dla ciebie. Na nim nauczysz się, jak przygotować teren zielony pod uprawę ogrodu, dostaniesz potrzebne narzędzia do obliczenia kosztów czy wykonywania pomiarów. Jeżeli więc interesuje cię paca na świeżym powietrzu, nie zastanawiaj się dłużej. 

Architektura krajobrazu jest kierunkiem, który pozwala podjęcie pracy nie tylko w kraju, ale i za granicą. To zajęcie dla każdego, kto poza pracą w biurze ma ochotę popracować na wolnej przestrzeni, sprawnie organizuje swój czas i potraf współpracować z innymi ludźmi. Student architektury krajobrazu powinien mieć otwartą głowę i cechować się pomysłowością i umiejętnością szukania innowacyjnych rozwiązań. Kierunek ten można znaleźć na kilku polskich uczelniach

Kierunek studiów stosunki międzynarodowe

Miércoles, Enero 30th, 2013

interakcja z przedstawicielami innej kultury może być problematyczny, jeżeli niewiele o tej kulturze wiemy, taka nieświadomość może mieć poważne następstwa, jeżeli chodzi o dobre relacje między krajami. Dlatego w dzisiejszym świecie specjaliści od kontaktów międzynarodowych są tak potrzebni, a co za tym idzie, potrzebny jest taki tok studiów czyli stosunki międzynarodowe

studia na kierunku stosunki międzynarodowe zawiera wiele zajęć, włączając w to języki obce, dyplomację, wiedzę o kulturach innych krajów. Dlatego jest to kierunek dla kandydatów, którzy są zainteresowani szerszym kontaktem ze światem. Wielu byłych studentów znajduje pracę w jednostkach Unii Europejskiej, oddziałach dyplomatycznych, czy firmach międzynarodowych, które potrzebują specjalistów od kontaktów międzynarodowych

Kierunek studiów politologia

Miércoles, Enero 30th, 2013

Kierunek studiów Politologia jest profilem nauki humanistycznym, co oznacza że koncentruje się na kwestiach społeczno-ludzkich. Jeżeli jesteś obznajomiony ze problemami dotyczącymi polityki krajowej i międzynarodowej, oglądasz codziennie wiadomości dotyczące najświeższych wydarzeń, i nie mają dla Ciebie tajemnic meandry polityki, to ten kierunek jest zdecydowanie dla Ciebie. 

Jak podaje większość uczelni, mających w swojej spisie kierunek politologia, osoby kończące studia mogą po ukończeniu nauki pracować jako nauczyciele przedmiotów takich jak wiedza o społeczeństwie, albo podjąć aktywność zawodową w charakterze dziennikarza w mediach, takich jak radio, prasa czy telewizja, zwłaszcza jeżeli jeszcze przed rozpoczęciem studiów pasjonowali się polityką. Studia na tym kierunku dają duże możliwości znalezienia ciekawej pracy, pod warunkiem że ma się odpowiednie predyspozycje

Kierunek psychologia

Miércoles, Enero 30th, 2013

Psychologia jest uważana za jeden z najbardziej wymagających kierunków studiów, ponieważ pokrywa wiele różnorakich zadań i kwestii, związanych zarówno z medycyną jak i innymi dziedzinami nauki. Jednocześnie jednak, jest ona kierunkiem bardzowdzięcznym, ponieważ w późniejszej pracyprzynosi nie tylko nobilitację i dobre pieniądze, ale i świadomość że przynosi się pomoc ludziom. 

W rankingach zajęć, kierunek psychologia plasuje się zazwyczaj bardzo wysoko, jest też zdecydowanie kierunkiemprzyszłościowym, ze względu na możliwości zdobycia pracy . Należy też pamiętać że idealnym osobą starającą się o przyjęcie jest osoba, która potrafi słuchać ludzi i jest zainteresowana ich problemami i ich niwelowaniem. Absolwenci tego kierunku pracują z trudną młodzieżą, ludźmi z problemami psychicznymi, agresywnymi i nie przystosowanymi społecznie, dlatego cierpliwość i obiektywizm są w tej pracy kluczowe