Posts Tagged ‘infekcje’

Kleszcze a borelioza

Jueves, Enero 10th, 2013

Okres letni to zwiększona liczba występowania kleszczy, co wiąże się z częstszymi ukąszeniami przez nie. Jedną z najczęściej przenoszonych chorób przez kleszcze jest BORELIOZA- wielonarządowa choroba zakaźna wywoływana także przez bakterie.

Borelioza wywoływana jest przez krętki Borrelia przenoszone na człowieka przez kleszcze. Cykl rozwojowy kleszcza trwa około 2 lata i jest on bardzo złożony. Każdy z etapów  rozwoju kleszcza wymaga spożycia przez niego krwi zwierzęcia domowego lub leśnego albo człowieka. Kleszcze żyją na terenach o dużej wilgotności, porośniętych olchą, dzikim bzem i paprocią. W momencie picia krwi przez kleszcze, krętki przedostają się do ich gruczołów ślinowych. Im dłużej kleszcz pije, tym większe ryzyko przedostania się krętek do krwi żywiciela. Pojawienie się krętek w organizmie człowieka czy zwierzęcia wymaga co najmniej kilkunastu godzin. Dlatego też ważne jest fachowe i wczesne usuniecie kleszcza, które zwiększa szanse na uniknięcie infekcji.

OBJAWY BORELIOZY
Pierwszym objawem jest rumień wędrujący- wystarczająco charakterystyczny dla boreliozy, iż rozpoznanie nie wymaga dodatkowych badań. Inne mniej typowe rodzaje wymagają dalszej diagnostyki serologicznej. Właściwe leczenie we wczesnej fazie zapobiega pojawieniu się kolejnych stadiów choroby.
Zdarza się, że rumień wędrujący nie występuje albo jest niezauważony przez pacjenta. Dochodzi wtedy do zajęcia innych narządów. Najczęstszym objawem jest zapalenie stawu kolanowego lub innego dużego stawu. Mino, iż często stawy są zajęte niesymetrycznie, należy poddać się diagnostyce serologicznej i badaniom,  aby wykluczyć inne choroby reumatologiczne.
Pierwszym objawem może być także neuroborelioza, która występuje stosunkowo często.  Jest to przeważnie zapalenie i porażenie nerwu twarzowego u dzieci, ale może zająć również inne nerwy obwodowe lub wystąpić jako zapalenie opon mózgowych.
Do najrzadszych objawów, które świadczą o boreliozie, zalicza się: rumień wędrujący mnogi, chłoniak limfocytarny skóry, zanikowe zapalenie kończyn, postać sercowa, oczna. Są to na tyle poważne objawy, że wymagają fachowej i głębokiej diagnostyki.

Borelioza nieleczona
Nieleczona borelioza po długim czasie (może to być kilka lub kilkadziesiąt lat) przechodzi w postać późną. Diagnostyka na tym etapie choroby bywa często bardzo trudna. Najgroźniejsza z nich jest  postać nerwowa, która powoduje uszkodzenie istoty białej mózgu. W przypadku jej wystąpienia konieczna jest szybka diagnostyka i leczenie, bo tylko we wczesnym stadium jest wyleczalna.
Kolejną formą późną jest forma neurologiczna, która powoduje zmiany w mózgu podobne do tych wywoływanych przez chorobę Alzheimera. Objawy te nie są lekceważone przez pacjentów i szybko trafiają do neurologów, którzy stosunkowo szybko diagnozują chorego i wdrażają odpowiednie leczenie.
Postać sercowa należy do jednej z najrzadziej występujących. Objawia się przeważnie zaburzeniami przewodzenia w sercu.
Najczęściej występuje postać stawowa. Jej objawy często są lekceważone przez pacjentów. Zdarza się, że symptomy są często mylnie diagnozowane i leczone.
Oprócz tego postać stawowa często jest odporna na leczenie antybiotykami. Bywa, że forma ta nakłada się na inne, wcześniej powstałe zwyrodnienia lub zapalenie stawów innego pochodzenia. Niezbędna jest wtedy konsultacja reumatologiczna.

ZAPOBIEGANIE INFEKCJI KRĘTKAMI BORRELIA
unikanie przebywania w miejscach, gdzie występują kleszcze w okresie od wiosny do jesieni
noszenie odzieży ochronnej w miejscu gdzie występują kleszcze
dokładna inspekcja całego ciała po narażeniu na kontakt z kleszczami
usuwanie kleszczy w odpowiedni sposób

Źródło: Farmacja i Ja/ maj 2012