Posts Tagged ‘executive search’

Audyt personalny

Miércoles, Enero 23rd, 2013

Pracuję w firmie, która w swojej propozycji ma Audyt Personalny. Firma, która jest zainteresowana zgłasza się do nas i definiuje swoje wymogi. Naszym zadaniem jest weryfikacja personelu firmy pod kątem ich kwalifikacji. Sprawdzamy kolejno poszczególne stanowiska i osoby je zajmujące. Wszystko staramy się robić w miarę dyskretnie, lecz nowe twarze w miejscu pracy zawsze wywołują ciekawość. czasem przedsiębiorstwa oficjalnie zawiadamiają swoich pracowników o podjętych krokach. Bywa jednak, iż pracownicy nie do końca wiedzą co się właśnie dzieje. Naszym zadaniem nie jest jednak troska o ich samopoczucie, lecz stworzenie raportu dla zarządu przedsiębiorstwa, który jasno stwierdza czy dany pracownik wywiązuje się ze swoich obowiązków i czy jego umiejętności są na tyle duże by rozpoczął pracę na lepszym od dotychczasowego stanowisku. Prowadzimy również analizę zarządzania personelem. Badamy systemy motywacyjne personeli oraz budujemy nowe, ulepszone. To pozwala firmie na pominięcie pomyłek od momentu samej rekrutacji nowych pracowników. Badamy systemy motywacyjne personeli i budujemy nowe, ulepszone. To pozwala przedsiębiorstwu na pominięcie pomyłek od momentu samej rekrutacji nowych pracowników.

System łagodnych zwolnień

Miércoles, Enero 23rd, 2013

Outplacement to metoda łagodnych zwolnień. Zazwyczaj dla byłych pracowników przygotowane są programy, które mają na celu pomoc w poszukiwaniu nowego stanowiska pracy. Pracodawca decyduje się na taką technikę kiedy chce by dobro imię firmy zostało zatrzymane. Istnieją również takie przedsiębiorstwa, którym dobro pracownika leży na sercu. W sytuacji kiedy w przedsiębiorstwie potrzebne są cięcia budżetowe i redukcja etatów, aura jest napięta. Jednak są przedsiębiorstwa, które same znajdują pracę dla swoich byłych pracowników w zaprzyjaźnionych przedsiębiorstwach, które potrzebują ekstra personelu. W praktyce wygląda to wtedy tak, iż pracownik co prawda jest zwalniany lecz od razu znajduje zatrudnienie w innej firmie. Dobrze jest kiedy firma prosperuje w takim samym segmencie rynku, ale w momencie kiedy nad głową krąży widmo bezrobocia, dla nikogo nie jest problemem przekwalifikowanie się. Outplacement to nie tylko estetyczne powiedzenie żegnam. Jest to wyraz poważania dla pracownika, który poświecił przedsiębiorstwu część swojego życia oraz jego zwolnienie nie wynika z niedbałego przeprowadzania powierzonych mu obowiązków lecz z przyczyn innych.

Metody weryfikacji kandydatów

Martes, Enero 22nd, 2013

Assessment Centre to metoda wybrania spośród kandydatów na dane stanowisko właściwej osoby. Sposoby są różne. Przeważnie kilkoro kandydatów tworzy grupę, której są przyporządkowane zadania. Przykładem takiego zadania może być symulacja drukarni. Grupa zaopatrzona jest w rydzę papieru, kredki, farby i długopisy. Ma ona za zadanie stworzyć dziesięć kartek okolicznościowych według wytycznych. Każda kartka papieru ma być złożona na pół, co powoduje, że karta okolicznościowa będzie miała cztery strony. Na pierwszej stronie ma widnieć rysunek związany z tematem kartki, druga i trzecia strona to miejsce na rymowany wierszyk. Ostatnia zaś strona to logo przedsiębiorstwa, które razem zespół ma stworzyć. Assessment Centre w tym przypadku umożliwia wyłonić spośród grupy osobę najlepiej zorganizowaną, najbardziej kreatywną, uległą itd. Na ukończenie zadania zespół ma jedną godzinę. Ograniczenia czasowe wprowadza się po to, aby grupa odczuwała presję, co także wpływa na ocenę kandydata pod kątem pracy w sytuacji stresowej. Całemu zdarzeniu przygląda się zespoł fachowców, który w późniejszym czasie tworzy charakterystykę każdego z kandydatów.

Executive Search

Martes, Enero 22nd, 2013

Program Executive Search wymaga przeprowadzenia oceny kandydatów. Stosowane są różne narzędzia takie jak na przykład testy sprawdzające wiedzę teoretyczną, testy językowe czy też Assessment Centre. Wiadomości dotyczące jak dany kandydat poradził sobie z zadaniami są w sprawozdaniu. Przedsiębiorstwo, która chce zatrudnić osobę na dane stanowisko może napotkać na trudności a zmiana jest niezbędna ponieważ dotychczasowy pracownik nie wywiązuje się ze swoich obowiązków oraz przeprowadzała powierzone zadania w stopniu niezadowalającym. Specjaliści, którzy podejmują się złożonego procesu rekrutacji dostarczają terminowej gwarancji, która gwarantuje, że wytypowana przez nich osoba będzie się sprawdzała. Poza tym, dzięki Executive Search, firma zlecająca oszczędza czas, ponieważ przedstawiani są tylko ci kandydaci, którzy w stu procentach odpowiadają postawionym wymaganiom. Najczęściej wybór jest na tyle trafny, iż nowy pracownik bardzo związuje się z przedsiębiorstwem co jest obopólną korzyścią. Informacje dotyczące jak dany kandydat poradził sobie z zagadnieniami znajdują się w sprawozdaniu.

Profesjonalista potrzebny od zaraz

Domingo, Enero 20th, 2013

W Polsce jest wysoka stopa bezrobocia. Rzesze absolwentów i innych osób nie mogą wynaleźć godziwej pracy. Są jednak ludzie, którzy rozglądać się za pracą nie muszą, bo to praca znajduje ich sama. Chodzi o wyjątkowo utalentowane persony oraz o ludzi mających jakieś rzadkie umiejętności albo cenne doświadczenie. Tacy eksperci są skarbem w każdym przedsiębiorstwie i zapewniają swojemu szefowi olbrzymie profity.

Nic dziwnego, że szefowie wielu firm szukają najlepszych kandydatów na istotne stanowiska. Są nawet skłonni dobrze zapłacić za ich wyszukanie i przyciągnięcie na swoją stronę. W związku z tym w ostatnich latach dynamicznie rozwija się executive search. Trudnią się tym specjalistyczne firmy, które za tysiące złotych selekcjonują pretendentów dla swoich zleceniodawców. Najczęściej jednak tacy ludzie już pracują u konkurencji. Dlatego też ,łowcy głów” starają się jak mogą przekonać tych pracowników, ażeby rzucili swoją dotychczasową pracę i zatrudnili się u kogoś innego. Oczywiście rekrutacja jest dość wielopłaszczyznowa i obejmuje także fachowe testy pod nazwą assessment center. Pretendenci muszą być bowiem dogłębnie wypróbowani pod kątem oczekiwań nowego pracodawcy. Najpierw jednak należy ich skaptować. Głównym argumentem są zawsze lepsze pieniądze, lecz częstokroć to to stanowczo za mało.

Powrót na rynek pracy

Viernes, Enero 11th, 2013

Outplacement to sposób łagodnych zwolnień. Zazwyczaj dla byłych pracowników przygotowane są projekty, które mają na celu pomoc w znalezieniu nowego stanowiska pracy. Pracodawca decyduje się na taką technikę kiedy chce aby dobro imię firmy zostało zachowane. Istnieją też takie firmy, którym dobro pracownika leży na sercu. W sytuacji kiedy w firmie wymagane są cięcia budżetowe i redukcja etatów, atmosfera jest niekorzystna. Jednak istnieją przedsiębiorstwa, które same znajdują zatrudnienie dla swoich byłych pracowników w zaprzyjaźnionych przedsiębiorstwach, które potrzebują dodatkowego personelu. W praktyce wygląda to wtedy tak, iż pracownik co prawda jest zwalniany lecz od razu znajduje zatrudnienie w innej firmie. Dobrze jest kiedy firma prosperuje w takim samym segmencie rynku, lecz w momencie kiedy nad głową krąży widmo bezrobocia, dla nikogo nie jest problematyczne przekwalifikowanie się. Outplacement to nie tylko estetyczne powiedzenie dowidzenia. Jest to wyraz szacunku dla pracownika, który zadedykował przedsiębiorstwu kawałek swojego życia oraz jego zwolnienie nie wynika z niedbałego wykonywania powierzonych mu zadań ale z przyczyn zewnętrznych.

Analiza zarządzania personelem

Viernes, Enero 11th, 2013

Pracuję w firmie, która w swojej ofercie ma Audyt Personalny. Firma, która jest zaciekawiona zgłasza się do nas i definiuje swoje potrzeby. Naszym zadaniem jest weryfikacja personelu firmy pod kątem ich kwalifikacji. Sprawdzamy kolejno poszczególne stanowiska i ludzi je zajmujące. Wszystko staramy się wykonywać w miarę niezauważalnie, lecz nowe twarze w miejscu pracy zawsze wywołują zainteresowanie. Czasami firmy oficjalnie informują swoich pracowników o podjętych krokach. Bywa jednakże, iż personel nie do końca wiedzą co się właśnie dzieje. Naszym zadaniem nie jest jednak troska o ich samopoczucie, lecz stworzenie sprawozdania dla zarządu przedsiębiorstwa, który jasno stwierdza czy dany pracownik wywiązuje się ze swoich obowiązków oraz czy jego umiejętności są na tyle duże aby rozpoczął pracę na wyższym od dotychczasowego stanowisku. Prowadzimy też analizę zarządzania personelem. Badamy systemy motywacyjne pracowników oraz tworzymy nowe, lepsze. To pozwala firmie na pominięcie błędów od momentu samej rekrutacji nowych pracowników. Badamy systemy motywacyjne pracowników oraz budujemy nowe, ulepszone. To pozwala przedsiębiorstwu na pominięcie błędów od momentu samej rekrutacji nowych pracowników.

Assessment Centre

Viernes, Enero 11th, 2013

Assessment Centre to sposób wyłonienia spomiędzy kandydatów na dane stanowisko odpowiedniej osoby. Metody są różnorakie. Przeważnie kilkoro kandydatów tworzy grupę, której są przyporządkowane zadania. Przykładem takiego zlecenia może być symulacja drukarni. Grupa zaopatrzona jest w rydzę papieru, kredki, farbki oraz długopisy. Ma ona za cel stworzyć dziesięć kartek okolicznościowych według wytycznych. Każda kartka papieru ma być zagięta na pół, co powoduje, że karta okolicznościowa będzie miała cztery strony. Na pierwszej stronie ma być rysunek związany z tematem kartki, druga i trzecia strona to miejsce na rymowany wiersz. Ostatnia zaś strona to logo firmy, które wspólnie zespół musi stworzyć. Assessment Centre w tym przypadku umożliwia wyłonić spomiędzy grupy osobę najlepiej zorganizowaną, najbardziej twórczą, uległą itd. Na wykonanie zadania zespół ma jedną godzinę. Ograniczenia czasowe wprowadza się po to, aby grupa odczuwała presję, co też wpływa na ocenę kandydata pod kątem pracy w sytuacji stresowej. Całemu zdarzeniu przygląda się zespoł specjalistów, która w późniejszym czasie sporządza charakterystykę każdego z kandydatów.

Executive Search

Viernes, Enero 11th, 2013

Projekt Executive Search narzuca przeprowadzenia oceny kandydatów. Stosuje się różne narzędzia takie jak na przykład testy sprawdzające wiedzę merytoryczna, testy językowe czy też Assessment Centre. Wiadomości dotyczące jak dany kandydat poradził sobie z zadaniami są w sprawozdaniu. Przedsiębiorstwo, która pragnie zatrudnić osobę na dane stanowisko może napotkać na trudności a zmiana jest niezbędna albowiem wcześniejszy pracownik nie wywiązuje się ze swoich obowiązków oraz wykonywała zlecone zadania w stopniu niewystarczającym. Specjaliści, którzy podejmują się skomplikowanego procesu rekrutacji udzielają terminowej gwarancji, która zapewnia, iż wytypowana przez nich osoba będzie się sprawdzała. Poza tym, dzięki Executive Search, firma zlecająca oszczędza czas, ponieważ przedstawiani są tylko ci kandydaci, którzy w stu procentach odpowiadają postawionym wymaganiom. Często wybór jest na tyle trafny, że nowy pracownik bardzo związuje się z firmą co jest obopólną korzyścią. Wiadomości dotyczące jak dany kandydat poradził sobie z zadaniami znajdują się w sprawozdaniu.

Program pomocy dla zwolnionych

Miércoles, Enero 2nd, 2013

Outplacement to metoda łagodnych zwolnień. Najczęściej dla byłych pracowników przyszykowane są projekty, które mają na celu wsparcie w znalezieniu nowego stanowiska pracy. Pracodawca decyduje się na taką technikę kiedy pragnie aby dobro imię przedsiębiorstwa zostało zachowane. Istnieją też takie przedsiębiorstwa, którym dobro pracownika leży na sercu. W sytuacji kiedy w firmie potrzebne są cięcia budżetowe i redukcja etatów, atmosfera jest niekorzystna. Jednak istnieją przedsiębiorstwa, które samodzielnie znajdują zatrudnienie dla swoich byłych pracowników w zaprzyjaźnionych firmach, które potrzebują dodatkowego personelu. W praktyce wygląda to wtedy tak, że pracownik co prawda jest zwalniany ale od razu znajduje zatrudnienie w innej firmie. Dobrze jest kiedy firma prosperuje w takim samym segmencie rynku, lecz w momencie kiedy nad głową krąży widmo bezrobocia, dla nikogo nie jest problematyczne przekwalifikowanie się. Outplacement to nie tylko ładne powiedzenie dowidzenia. Jest to wyraz poważania dla pracownika, który poświecił firmie kawałek swojego życia oraz jego zwolnienie nie wynika z niedbałego przeprowadzania powierzonych mu obowiązków lecz z przyczyn zewnętrznych.