Posts Tagged ‘europeistyka’

Kierunek studiów europeistyka

Jueves, Enero 31st, 2013

Podczas studiów na kierunku Europeistyka student zapoznaje się z różnymi zganieniami ze świata ekonomii, polityki, kultury i socjologii w kontekście integracji w ramach Unii Europejskiej. Studia na Europeistyce mają na celu wykształcenie profesjonalnej, dobrze przygotowanej do pracy kadry urzędniczej, która znajdzie zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej oraz w organach Unii Europejskiej. Absolwent Europeistyki znajdzie również zatrudnienie w firmach  współpracujących z krajami UE. 

Każdy, kto interesuje się gospodarką, polityką lub kulturą Europy znajdzie coś dla siebie na studiach na kierunku Europeistyka. Kierunek studiów Europeistyka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów, którzy posiadaliby szeroki zakres wiedzy na temat  integracji europejskiej. Osoby z wykształceniem europeistycznym zaczęły być potrzebne w momencie powstawiania  pierwszych instytucji integrujących Europę. Student Europeistyki w trakcie studiów poznaje socjologię, politologię i ekonomię w kontekście działania i integracji Unii Europejskiej. Osoba studiująca na kierunku Europeistyka zdobywa wiedzę na temat funkcjonowania stosunków międzynarodowych, europejskich tradycji, historii i kultury i stosunków społeczno-politycznych. Absolwent studiów na kierunku Europeistyka jest przygotowany do podjęcia pracy na różnego rodzaju stanowiskach w administracji UE, administracji rządowej i samorządowej czy przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej.

Kierunek studiów stosunki międzynarodowe

Miércoles, Enero 30th, 2013

interakcja z przedstawicielami innej kultury może być problematyczny, jeżeli niewiele o tej kulturze wiemy, taka nieświadomość może mieć poważne następstwa, jeżeli chodzi o dobre relacje między krajami. Dlatego w dzisiejszym świecie specjaliści od kontaktów międzynarodowych są tak potrzebni, a co za tym idzie, potrzebny jest taki tok studiów czyli stosunki międzynarodowe

studia na kierunku stosunki międzynarodowe zawiera wiele zajęć, włączając w to języki obce, dyplomację, wiedzę o kulturach innych krajów. Dlatego jest to kierunek dla kandydatów, którzy są zainteresowani szerszym kontaktem ze światem. Wielu byłych studentów znajduje pracę w jednostkach Unii Europejskiej, oddziałach dyplomatycznych, czy firmach międzynarodowych, które potrzebują specjalistów od kontaktów międzynarodowych

Kierunek studiów europeistyka

Sábado, Enero 19th, 2013

Podczas studiów na kierunku Europeistyka student zapoznaje się z różnymi zganieniami ze świata ekonomii, polityki, kultury i socjologii w kontekście integracji w ramach Unii Europejskiej. Studia na kierunku Europeistyka mają na celu wykształcenie profesjonalnej, dobrze przygotowanej do pracy kadry urzędniczej, która znajdzie zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej oraz w organach Unii Europejskiej. Były student kierunku Europeistyka znajdzie również zatrudnienie w firmach  współpracujących z krajami UE. 

Każdy, kto interesuje się gospodarką, polityką lub kulturą Europy znajdzie coś dla siebie na studiach na kierunku Europeistyka. Kierunek studiów Europeistyka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów, którzy posiadaliby szeroki zakres wiedzy na temat  integracji europejskiej. Osoby z wykształceniem europeistycznym zaczęły być potrzebne w momencie powstawiania  pierwszych instytucji integrujących Europę. Student kierunku Europeistyka w trakcie studiów poznaje socjologię, politologię i ekonomię w kontekście działania i integracji Unii Europejskiej. Osoba, która studiuje na kierunku Europeistyka zdobywa wiedzę na temat funkcjonowania stosunków międzynarodowych, europejskich tradycji, historii i kultury i stosunków społeczno-politycznych. Absolwent studiów na kierunku Europeistyka jest przygotowany do podjęcia pracy na różnego rodzaju stanowiskach w administracji UE, administracji rządowej i samorządowej czy przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej.

Kierunek studiów stosunki międzynarodowe

Viernes, Enero 18th, 2013

interakcja z przedstawicielami innej kultury może być trudny, jeżeli niewiele o tej kulturze wiemy, taka niewiedza może mieć poważne skutki, jeżeli chodzi o dobre relacje między narodami. Dlatego w współczesnym świecie eksperci od kontaktów międzynarodowych są tak potrzebni, a co za tym idzie, potrzebny jest taki tok studiów czyli stosunki międzynarodowe

Nauka na kierunku stosunki międzynarodowe zawiera wiele zajęć, włączając w to języki obce, dyplomację, wiedzę o kulturach innych krajów. Dlatego jest to kierunek dla osób ubiegających się o przyjęcie, którzy są zainteresowani szerszym kontaktem ze światem. Wielu byłych słuchaczy znajduje pracę w instytucjach Unii Europejskiej, oddziałach dyplomatycznych, czy firmach międzynarodowych, które potrzebują specjalistów od kontaktów międzynarodowych

Kierunek studiów stosunki międzynarodowe

Jueves, Enero 10th, 2013

interakcja z reprezentantami innej kultury może być wymagający, jeżeli niewiele o tej kulturze wiemy, taka nieświadomość może mieć poważne następstwa, jeżeli chodzi o dobre stosunki między państwami. Dlatego w współczesnym świecie eksperci od kontaktów międzynarodowych są tak potrzebni, a co za tym idzie, potrzebny jest taki tok studiów czyli stosunki międzynarodowe

kształcenie na kierunku stosunki międzynarodowe obejmuje wiele zajęć, włączając w to języki obce, dyplomację, kształcenie o kulturach innych krajów. Dlatego jest to kierunek dla osób ubiegających się o przyjęcie, którzy są zainteresowani większym kontaktem ze światem. Wielu byłych studentów znajduje zatrudnienie w jednostkach Unii Europejskiej, oddziałach dyplomatycznych, czy firmach międzynarodowych, które potrzebują specjalistów od kontaktów międzynarodowych

Kierunek studiów europeistyka

Jueves, Enero 10th, 2013

Podczas studiów na kierunku Europeistyka student zapoznaje się z różnymi zganieniami ze świata ekonomii, polityki, kultury i socjologii w kontekście integracji w ramach Unii Europejskiej. Studia na kierunku Europeistyka mają na celu wykształcenie profesjonalnej, dobrze przygotowanej do pracy kadry urzędniczej, która znajdzie zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej oraz w organach Unii Europejskiej. Absolwent Europeistyki znajdzie również zatrudnienie w firmach  współpracujących z krajami UE. 

Każdy, kto interesuje się gospodarką, polityką lub kulturą Europy znajdzie coś dla siebie na studiach na kierunku Europeistyka. Kierunek studiów Europeistyka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów, którzy posiadaliby szeroki zakres wiedzy na temat  integracji europejskiej. Osoby z wykształceniem europeistycznym zaczęły być potrzebne w momencie powstawiania  pierwszych instytucji integrujących Europę. Student kierunku Europeistyka w trakcie studiów poznaje socjologię, politologię i ekonomię w kontekście działania i integracji Unii Europejskiej. Osoba, która studiuje na kierunku Europeistyka zdobywa wiedzę na temat funkcjonowania stosunków międzynarodowych, europejskich tradycji, historii i kultury i stosunków społeczno-politycznych. Absolwent Europeistyki jest przygotowany do podjęcia pracy na różnego rodzaju stanowiskach w administracji UE, administracji rządowej i samorządowej czy przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej.

Kierunek studiów europeistyka

Domingo, Diciembre 30th, 2012

Podczas studiów na Europeistyce student zapoznaje się z różnymi zganieniami ze świata ekonomii, polityki, kultury i socjologii w kontekście integracji w ramach Unii Europejskiej. Studia na kierunku Europeistyka mają na celu wykształcenie profesjonalnej, dobrze przygotowanej do pracy kadry urzędniczej, która znajdzie zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej oraz w organach Unii Europejskiej. Były student kierunku Europeistyka znajdzie również zatrudnienie w firmach  współpracujących z krajami UE. 

Każdy, kto interesuje się gospodarką, polityką lub kulturą Europy znajdzie coś dla siebie na studiach na kierunku Europeistyka. Kierunek studiów Europeistyka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów, którzy posiadaliby szeroki zakres wiedzy na temat  integracji europejskiej. Osoby z wykształceniem europeistycznym zaczęły być potrzebne w momencie powstawiania  pierwszych instytucji integrujących Europę. Student Europeistyki w trakcie studiów poznaje socjologię, politologię i ekonomię w kontekście działania i integracji Unii Europejskiej. Osoba studiująca Europeistykę zdobywa wiedzę na temat funkcjonowania stosunków międzynarodowych, europejskich tradycji, historii i kultury i stosunków społeczno-politycznych. Absolwent studiów na kierunku Europeistyka jest przygotowany do podjęcia pracy na różnego rodzaju stanowiskach w administracji UE, administracji rządowej i samorządowej czy przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej.

Kierunek studiów stosunki międzynarodowe

Domingo, Diciembre 30th, 2012

interakcja z reprezentantami innej kultury może być trudny, jeżeli niewiele o tej kulturze wiemy, taka nieświadomość może mieć poważne następstwa, jeżeli chodzi o dobre stosunki między krajami. Dlatego w dzisiejszym świecie eksperci od kontaktów międzynarodowych są tak potrzebni, a co za tym idzie, potrzebny jest taki tok studiów czyli stosunki międzynarodowe

studia na kierunku stosunki międzynarodowe obejmuje wiele przedmiotów, włączając w to języki obce, dyplomację, kształcenie o kulturach innych krajów. Dlatego jest to kierunek dla osób ubiegających się o przyjęcie, którzy są zainteresowani szerszym kontaktem ze światem. Wielu osób kończących studia znajduje zatrudnienie w instytucjach Unii Europejskiej, oddziałach dyplomatycznych, czy firmach międzynarodowych, które potrzebują specjalistów od kontaktów międzynarodowych

Kierunek studiów stosunki międzynarodowe

Jueves, Diciembre 27th, 2012

Kontakty z przedstawicielami innej kultury może być wymagający, jeżeli niewiele o tej kulturze wiemy, taka ignorancja może mieć poważne skutki, jeżeli chodzi o dobre relacje między państwami. Dlatego w dzisiejszym świecie specjaliści od kontaktów międzynarodowych są tak potrzebni, a co za tym idzie, potrzebny jest taki kierunek studiów czyli stosunki międzynarodowe

studia na kierunku stosunki międzynarodowe obejmuje wiele zajęć, włączając w to języki obce, dyplomację, kształcenie o kulturach innych krajów. Dlatego jest to kierunek dla kandydatów, którzy są zainteresowani większym kontaktem ze światem. Wielu osób kończących studia znajduje pracę w instytucjach Unii Europejskiej, oddziałach dyplomatycznych, czy firmach międzynarodowych, które potrzebują specjalistów od kontaktów międzynarodowych

Kierunek studiów europeistyka

Jueves, Diciembre 27th, 2012

Podczas studiów na Europeistyce student zapoznaje się z różnymi zganieniami ze świata ekonomii, polityki, kultury i socjologii w kontekście integracji w ramach Unii Europejskiej. Studia na Europeistyce mają na celu wykształcenie profesjonalnej, dobrze przygotowanej do pracy kadry urzędniczej, która znajdzie zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej oraz w organach Unii Europejskiej. Były student kierunku Europeistyka znajdzie również zatrudnienie w firmach  współpracujących z krajami UE. 

Każdy, kto interesuje się gospodarką, polityką lub kulturą Europy znajdzie coś dla siebie na studiach na kierunku Europeistyka. Kierunek studiów Europeistyka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów, którzy posiadaliby szeroki zakres wiedzy na temat  integracji europejskiej. Osoby z wykształceniem europeistycznym zaczęły być potrzebne w momencie powstawiania  pierwszych instytucji integrujących Europę. Student kierunku Europeistyka w trakcie studiów poznaje socjologię, politologię i ekonomię w kontekście działania i integracji Unii Europejskiej. Osoba studiująca Europeistykę zdobywa wiedzę na temat funkcjonowania stosunków międzynarodowych, europejskich tradycji, historii i kultury i stosunków społeczno-politycznych. Absolwent Europeistyki jest przygotowany do podjęcia pracy na różnego rodzaju stanowiskach w administracji UE, administracji rządowej i samorządowej czy przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej.