Posts Tagged ‘bezpieczeństwo’

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo

Jueves, Enero 31st, 2013

Kierunek studiów podyplomowych bezpieczeństwo można dziś studiować na kilku uczelniach w Polsce. To obszar działania, w którym student może się wykazać podstawową wrażliwością społeczną i empatią na potrzeby innych. Studia te dzielą się na odrębne specjalizacje, z których każdy żak może wybrać coś dla siebie i zgodnego z jego predyspozycjami. Na uczelniach, które prowadzą ten kierunek, student nabędzie praktyczną, efektywną i skuteczną wiedzę, przydatną do realizacji wyzwań z zakresu bezpieczeństwa – publicznego, internetowego czy pracy.

Wybierając kierunek studiów podyplomowych, jakim jest bezpieczeństwo, abiturient powinien liczyć się z tym, że podjęcie nauki na nim nie jest sprawą bagatelną. Cechy, jakimi powinien się charakteryzować to przede wszystkim odpowiedzialność, umiejętność podtrzymywania komunikacji międzyludzkich i wrażliwość. Uczelnie oferujące studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa przygotowują studenta przede wszystkim pod kątem znajomości prawa. Na przykład absolwenci studiów z zakresu Bezpieczeństwo Narodowe są przygotowani do realizacji przedsięwzięć w dziedzinie obronności państwa i zarządzania kryzysowego, zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami prawnymi

Kierunki studiów bezpieczeństwo

Miércoles, Enero 30th, 2013

Absolwenci tych studiów uzyskają ogólną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu bezpieczeństwa i przygotowania do rozwiązywania problemów. zdobędą także umiejętności skutecznego zachowania w warunkach rzeczywistego niebezpieczeństwa. Na absolwentów czeka zatrudnienie w instytucjach sektora publicznego, przedsiębiorstwach prywatnych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, obronnością i porządkiem publicznym. 

Studia dostarczą absolwentom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, szczególnie zagadnień społecznych i prawnych. Dostarczą umiejętności skutecznego zachowania w warunkach rzeczywistych kryzysów. Absolwenci nabędą umiejętność rozpoznania i szybkiej oceny zagrożeń oraz związanego z tym zagrożenia w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Będą umieli zastosować zasady prawne i procedury bezpieczeństwa, poznają zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, obszar zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania kryzysowego. Absolwenci kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy nauczą się praktycznie wykorzystywać wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, organizacji, zarządzania i marketingu w działaniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny

BIURO DETEKTYWISTYCZNE

Viernes, Enero 25th, 2013

Biuro Detektywistyczne Horus świadczy usługi detektywistyczne w pełnym zakresie. tel 697702250 www.detektyw-horus.pl

Biuro Detektywistyczne HORUS jest polskim licencjonowanym biurem detektywistycznym działającym na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych nr RD-25/2010 wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz licencji detektywa nr 0001409 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

BIURO DETEKTYWISTYCZNE

Viernes, Enero 25th, 2013

Biuro Detektywistyczne Horus świadczy usługi detektywistyczne w pełnym zakresie. tel 697702250 www.detektyw-horus.pl

Biuro Detektywistyczne HORUS jest polskim licencjonowanym biurem detektywistycznym działającym na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych nr RD-25/2010 wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz licencji detektywa nr 0001409 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Biuro Detektywistyczne \\\\\\\\\\\\\\\”HORUS\\\\\\\\\\\\\\\” w Olsztynie, tel. 697-702-250

Viernes, Enero 25th, 2013

Biuro Detektywistyczne “HORUS”w Olsztynie profesjonalnie i skutecznie realizuje oczekiwania naszych klientów w zakresie m.in prowadzonych spraw rozwodowych, ustalania i odzyskiwania majątku osób i firm,  jak również doradztwa w sferze bezpieczeństwa w biznesie. Świadczymy również usługi związane z monitoringiem pojazdow i przedmiotów, doradztwem w kontekście bezpieczeństwa teleinformatycznego, weryfikacją wiarygodności osób i firm. Nową usługą, którą oferujemy  jest kontrola opiekunek do dzieci jak również realizujemy inne zlecenia związane z wszelkimi innymi aspektami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci. www.detektyw-horus.pl

BIURO DETEKTYWISTYCZNE

Miércoles, Enero 23rd, 2013

Biuro Detektywistyczne Horus świadczy usługi detektywistyczne w pełnym zakresie. tel 697702250 www.detektyw-horus.pl

Biuro Detektywistyczne HORUS jest polskim licencjonowanym biurem detektywistycznym działającym na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych nr RD-25/2010 wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz licencji detektywa nr 0001409 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

BIURO DETEKTYWISTYCZNE

Miércoles, Enero 23rd, 2013

Biuro Detektywistyczne Horus świadczy usługi detektywistyczne w pełnym zakresie. tel 697702250 www.detektyw-horus.pl

Biuro Detektywistyczne HORUS jest polskim licencjonowanym biurem detektywistycznym działającym na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych nr RD-25/2010 wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz licencji detektywa nr 0001409 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

BIURO DETEKTYWISTYCZNE

Martes, Enero 22nd, 2013

Biuro Detektywistyczne Horus świadczy usługi detektywistyczne w pełnym zakresie. tel. 697702250 www.detektyw-horus.pl

Biuro Detektywistyczne HORUS jest polskim licencjonowanym biurem detektywistycznym działającym na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych nr RD-25/2010 wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz licencji detektywa nr 0001409 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

BIURO DETEKTYWISTYCZNE

Martes, Enero 22nd, 2013

Biuro Detektywistyczne Horus w Olsztynie świadczy usługi detektywistyczne w pełnym zakresie. tel 697702250 www.detektyw-horus.pl

Biuro Detektywistyczne HORUS jest polskim licencjonowanym biurem detektywistycznym działającym na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych nr RD-25/2010 wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz licencji detektywa nr 0001409 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

BIURO DETEKTYWISTYCZNE

Martes, Enero 22nd, 2013

Biuro Detektywistyczne Horus w Olsztynie świadczy usługi detektywistyczne w pełnym zakresie. tel 697702250 www.detektyw-horus.pl

Biuro Detektywistyczne HORUS jest polskim licencjonowanym biurem detektywistycznym działającym na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych nr RD-25/2010 wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz licencji detektywa nr 0001409 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.