Szkolenia prince2

Pewnie niewiele ludzi wiedziałoby co kryje się pod nazwą prince2.
To nie tytuł nowej gry pc ani filmu fantasy, a raczej coś całkiem innego. Jest to metodyka zarządzania projektami w działalności gospodarczej. PRINCE2(R) jest podejściem do zarządzania projektami opartym o procesy, które w prosty sposób można dopasować do indywidualnych potrzeb organizacji. PRINCE2(R) jest zalecanym standardem w krajach Unii Europejskiej. Jest to metodyka stworzona specjalnie na potrzeby administracji publicznej. PRINCE2 jest standardem, wdrażanym przez wszystkie struktury NATO. PRINCE2 jest metodyką z zakresu zarządzania projektami, która w skuteczny sposób pomaga zrealizować każdy element projektu. Dzięki PRINCE2 możemy zaplanować przedsięwzięcie oraz podsumować jego rezultaty.

Może prościej będzie opisać ją jako metodę. Pierwowzór tej metody został wymyślony na potrzeby branży komputerowej, jednakże okazał się tak uniwersalny, że rozwinięto go na inne branże. Metodyka PRINCE2 zawiera zbiór najlepszych praktyk, ujęty w kompletny i spójny system procesów, komponentów i technik. Każde działanie w PRINCE2 jest szczegółowo opisane w sposób zrozumiały i czytelny. Dzięki zastosowaniu metodyki PRINCE2 mamy szczegółowo ułożone, co po kolei trzeba zrobić, aby każdy nasz projekt odniósł sukces. Teraz trochę o tej metodzie.

Projekt powinien być wdrażany podług pewnych reguł. Przede wszystkim musi się składać z 2 najważniejszych etapów: inicjowania i realizacji. Szczegółowe założenia tej metodyki można przyswoić w czasie szkolenia prince2.

Dla amatorów przeznaczone jest szkolenie prince2 foundation. Poznaje się tutaj podstawy metody i jej stosowania. Kolejnym etapem jest
prince2 practitioner. PRINCE2 Foundation jest pierwszym poziomem, który podsumowuję naszą dotychczasową wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz dzięki któremu poznajemy podstawową wiedzę na temat właściwego zarządzania projektami.

Po sfinalizowaniu szkoleń otrzymuje się certyfikat, a przede wszystkim zyskuje się potrzebną wiedzę. Posiadanie takiej wiedzy jest przydatne, zarówno żeby ułatwić sobie wdrażanie projektów, jak i uzyskać lepszą notę na ewentualnym rynku pracy.

Szkolenie przechodzą jednak przede wszystkim biznesmeni i ludzie, które chcą się doskonalić w tym kierunku, nie bezrobotni poszukujący pracy. PRINCE2 Practitioner jest kontynuacją szkolenia PRINCE2 Foundation. Skierowana jest do osób, które zdały egzamin PRINCE2 Foundation i posiadają doświadczenie związane z zarządzeniem projektami. Poziom PRINCE2 Practitioner ugruntowuje zdobytą wiedzę o zarządzaniu projektami, oraz przekazuje dodatkowe informacje które są niezbędne przy właściwym zarządzaniu każdym projektem.

Tags: , , ,

Leave a Reply