Radio audycje dla ambitnych

Jedni lubią słuchać plotek, ploteczek, na przykład z życia gwiazd, inni natomiast są zainteresowani sprawami wyższej rangi albo wartości – jak kto woli. Ci więc, którzy nazywają się bardziej ambitnymi odbiorcami, zadowolą się raczej audycjami na tematy sztuki czy też nauk ścisłych niż takich, które dotyczą tematów mniej poważnych. Dla nich radio przede wszystkim dostarczać powinno informacji edukacyjnych oraz tematów ważkich, które stają się pretekstem do długiej rozmowy, niepowtarzalnych dyskusji i wyciągania konstruktywnych wniosków.
Ci ludzie, których nazwać można ambitnymi lubią więc na przykład słuchać reportaży, przedstawiających życie codzienne ludzi, którzy znaleźli się niejednokrotnie w bardzo ciężkiej sytuacji. Są albo bardzo chorzy, albo nie mają pieniędzy, albo stała się im jakaś krzywda. Tego typu audycje cieszą się dużą popularnością, mimo że traktują o rzeczach smutnych i częstokroć opisują dramatyczne wydarzenia. Radio, patrząc z tej perspektywy, przybliża więc nie tylko kwestie błahe, okraszone nieustannie muzyką, ale również takie, od których nie da się uciec, bo po prostu istnieją. Są wszędzie dookoła nas, choćbyśmy się próbowali od nich odcinać.

Tags: , , , ,

Leave a Reply