Podręczniki techniczne

Kolejna edycja artykułów będącej leksykograficznym ujęciem problematyki zryczałtowanych form opodatkowania podatkiem dochodowym. Księgarnia Techniczna Obejmuje ogół problematyki ryczałtowych form opodatkowania. Książka niezbędna nie tylko dla osób profesjonalnie zajmujących się podatkami, niemniej jednak również dla ludzi prowadzących działalność opodatkowaną w formach zryczałtowanych. Nowe wydanie uwzględnia podstawy konstrukcji zmiany w ryczałcie wprowadzone od 2010 r. Dowiedz się, czy mężczyźni i kobiety fizyczne osiągające przychody z działów specjalnych produkcji rolnej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jakie będą zasady obliczania strat w ryczałcie? Poznaj zmiany dotyczące opodatkowania odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w wykazie środków trwałych oraz dodatkowo wartości niematerialnych i ustawowych. Jak będzie opodatkowane odpłatne zbycie poprzez ryczałtowca budynku mieszkalnego, podręczniki akademickie mieszkania mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, gruntu?

 

Dwutomowa edycja zawiera wykłady, obszerne, szczegółowe i przejrzyste omówienie problemów związanych ze stosowaniem i wykładnią aktualnych na 2009 rok przepisów ustawy o VAT, z uwzględnieniem głównie nowelizacji ustawy z 7 listopada 2008 r. oraz podstawy konstrukcji nowych wykonawczych do ustawy rozporządzeń Ministra Finansów, a również najnowszego orzecznictwa ETS, TK, NSA i WSA, wyjaśnień Ministerstwa Finansów , a dodatkowo innych organów podatkowych. Z dużą dokładnością została omówiona najnowsza nowelizacja ustawy o VAT, która ma obowiązywać od samego początku 2009 r.

Tags: , , , ,

Leave a Reply