Odpad odpadowi nierówny

Smog jest niekorzystnym zjawiskiem, którego przyczyną jest zanieczyszczenie atmosfery powiązane z negatywną działalnością człowieka połączone z niekorzystnymi naturalnymi warunkami atmosferycznymi, czyli brakiem wiatru i dość znaczną wilgotnością powietrza (mgłą). W sytuacji antropopresji chodzi głównie o pyły, gazy i pary, które emitują zakłady przemysłowe, czy silniki spalinowe pojazdów mechanicznych. Wyróżniamy dwa rodzaje smogu: londyński oraz Los Angeles. Ten 1-wszy charakterystyczny jest dla strefy klimatycznej umiarkowanej, jednakże drugi – subtropikalnej. Smog londyński występuje głównie w miesiącach zimowych, a smog rodzaju Los Angeles pojawia się w miesiącach letnich. Smog zawiera znaczne stężenia pyłów , a dodatkowo toksycznych gazów. Zjawisko to charakterystyczne jest głównie dla wycinków wielkich miast i okręgów przemysłowych, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest znaczne. Smog ma możliwość powodować wiele chorób, jak przykładowo: astma, zaburzenia pracy układu oddechowego, czy podrażnienia skóry. Prócz tego, że smog zagraża człowiekowi, jego życiu, to stanowi on także niebezpieczeństwo dla środowiska przyrodniczego.

Tags: , , , ,

One Response to “Odpad odpadowi nierówny”

  1. Proyecto Cañada» Blog Archive » Klimat się zmienia przekształca Says:

    [...] obserwacji pogody dla konkretnego obszaru globu. Jednakże od jakiegoś czasu obserwujemy zmiany klimatyczne. Są one spowodowane poprzez czynniki zewnętrzne , a ponadto czynniki wewnętrzne. Do tych [...]

Leave a Reply