Konferencje naukowe w radio

Nie ma chyba takiego sposobu przekazywania wiedzy, który byłby zły. Zarówno dowiadywanie się czegoś w praktyce ma swoje dobre strony, jak i poznawanie teorii. Wykłady, jeśli są prowadzone w ciekawy sposób, skierowany na odbiorcę nie zaś koncentrujące się na osobie mówiącego, bywają kopalnią informacji, które potem słuchacz wykorzystać może na wiele różnych sposobów. W związku z tym na sposób wzięły się niektóre rozgłośnie radiowe. Prezentują one bowiem audycje będące swoistymi konferencjami naukowymi. Przybywają referenci, którzy do mikrofonu wygłaszają swoje prace, a następnie dyskutują oni ze sobą. Do rozmowy włączyć mogą się słuchacze, którzy dzwonią na telefon podany przez radio.
W ten sposób dochodzi do wielu bardzo ciekawych rozmów, na wszystkie niemal tematy – społeczne, polityczne, gospodarcze, ekonomiczne. Wszystkie. Radio zyskuje popularność, podobnie jak uczestnicy konferencji. Czasem zdarza się, że nawet dzwoniący słuchacze dzięki błyskotliwym wypowiedziom zyskują sobie poważanie wśród zaproszonych gości i otrzymują różnego typu propozycje: współpracy, zlecenia i inne. To bardzo rozwijająca wszystkich forma audycji, będąca niestety rzadkością w radiu.

Tags: , , , ,

Leave a Reply