Kierunek studiów wzornictwo

Kierunek Wzornictwo jest dziedziną nauczania dostępną zarówno na uczelniach artystycznych, jak i technicznych. przyswojone w trakcie studiów umiejętności, między innymi umiejętność planowania i czytania dokumentacjitechnicznej, dają absolwentom możliwość zdobycia zatrudnienia w firmach i zespołach projektowych, jak i podjęcia samodzielnej pracy artystycznej. 

kształcenie się na kierunku studiów wzornictwo przyciąga tych absolwentów szkół średnich których hobbywiążą się ze sztuką. Kierunek ten łączy ze sobą zarówno kwestie techniczne, jak i zajęcia skupiające się na zdolnościach artystycznych słuchaczy. sprawdzenie plastycznych umiejętnościma miejsce już podczas egzaminów wstępnych; kandydat musi zaprezentować swoje prace

Tags: , , , ,

Leave a Reply