Kierunek psychologia

Psychologia jest uważana za jeden z najbardziej wymagających kierunków studiów, ponieważ pokrywa wiele różnorakich zadań i kwestii, związanych zarówno z medycyną jak i innymi dziedzinami nauki. Jednocześnie jednak, jest ona kierunkiem bardzowdzięcznym, ponieważ w późniejszej pracyprzynosi nie tylko nobilitację i dobre pieniądze, ale i świadomość że przynosi się pomoc ludziom. 

W rankingach zajęć, kierunek psychologia plasuje się zazwyczaj bardzo wysoko, jest też zdecydowanie kierunkiemprzyszłościowym, ze względu na możliwości zdobycia pracy . Należy też pamiętać że idealnym osobą starającą się o przyjęcie jest osoba, która potrafi słuchać ludzi i jest zainteresowana ich problemami i ich niwelowaniem. Absolwenci tego kierunku pracują z trudną młodzieżą, ludźmi z problemami psychicznymi, agresywnymi i nie przystosowanymi społecznie, dlatego cierpliwość i obiektywizm są w tej pracy kluczowe

Tags: , , , ,

Leave a Reply