“Dżuma” jako powieść o wojnie

Jedną z chętnie cytowanych dzieł, jakie omawia się w szkole jest “DżumaCamusa. To opowieść o szerzącej się chorobie, jaka wybuchła w miejscowości. Camus utrwala odzew ludzi na to wydarzenie. Dżuma może oznaczać zło panujące na świecie.

Pierwszoplanowi bohaterowie relacji w bardzo różny sposób ustosunkowują się do choroby. Jedni od początku zaczynają walkę z chorobą i nie porzucają jej aż do zakończenia. Pomagają innym ludziom, planują od początku bytowanie w mieście.

Najtrudniejsze wyzwanie stoi przed służbami medycznymi, którzy, nawet jeżeli nie są w stanie zatrzymać rozwoju dżumy, potrafią przynieść ulgę potrzebującym w przeszywającym bólu. Na nieszczęścieznajdują się tacy, którzy uznają wybuch choroby za odpowiednią szansę do zawarcia interesów i zwiększenia osobistych przychodów.

Dżuma to książka – parabola. Określa jakie postawy wciąż na nowo przyjmujemy w stosunku do panoszącego się zła. Stawia również pytanie o przyczynę cierpienia i dopuszczalne drogi przeciwstawiania się mu. Pomimo iż od wydania dzieła przeszło sporo czasu, opisywana tematyka nieustannie jest świeża i nieprzerwanie wywołuje refleksje u czytelników. Pokazuje, że bakteria dżumy nigdy nie zanika, a konflikt dobra ze złem dzieje się na naszych oczach. To po której stronie się opowiemy jest zależne wyłącznie od nas samych.

Tags: , , , ,

Leave a Reply