Ból pleców

Bol pleców – choroba polega na przedwczesnym zużyciu i zwyrodnieniu tkanek tworzących staw. Występuje w wielu wypadkach u ludzi w starszym wieku, niemniej jednak ma możliwość rozpoczynać się u ludzi młodych. Chrząstka szklista, pokrywająca powierzchnie stawowe ma niewielkie zdolności regeneracyjne, a w miejscu jej uszkodzenia powstaje chrząstka włóknista o gorszych własnościach biomechanicznych. Obciążenia przenoszone są przez podchrzęstną warstwę kostną, ulegającą pogrubieniu. Zmiany te mają charakter w wielu wypadkach powolny, niemniej jednak stale postępujący. Stawy kończyn dolnych, ze względu na to, że unoszą masę ciała, są bardziej predysponowane do wystąpienia przeróbek zwyrodnieniowych, a w efekcie ból kręgosłupa.

 

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply