Assessment Centre

Assessment Centre to metoda wybrania spomiędzy kandydatów na dane stanowisko właściwej osoby. Metody są różne. Przeważnie kilkoro kandydatów tworzy zespół, której są przyporządkowane zadania. Przykładem takiego zlecenia może być symulacja drukarni. Grupa zaopatrzona jest w kartki, kredki, farbki i długopisy. Ma ona za zadanie wykonać dziesięć kartek okolicznościowych wedle reguł. Każda kartka papieru ma być złożona na pół, co powoduje, że karta okolicznościowa będzie miała cztery strony. Na pierwszej stronie musi widnieć rysunek powiązany z tematyką kartki, druga i trzecia strona to miejsce na rymowany wiersz. Ostatnia zaś strona to logo firmy, które wspólnie grupa ma stworzyć. Assessment Centre w tym przypadku umożliwia wyłonić spomiędzy grupy osobę najlepiej zorganizowaną, najbardziej twórczą, uległą itd. Na ukończenie zadania grupa ma jedną godzinę. Ograniczenia czasowe wprowadza się po to, by grupa czuła presję, co także wpływa na ocenę kandydata pod kątem pracy w sytuacji stresowej. Całemu zdarzeniu przygląda się zespoł specjalistów, który w późniejszym czasie sporządza charakterystykę każdego z kandydatów.

Tags: , , , ,

Leave a Reply