Aminokwasy

W sytuacji, kiedy chcemy wyjaśnić pojecie, jakimi są aminokwasy, musimy powiedzieć, ze są to organiczne związki chemiczne. Owe związki chemiczne zawierają w sobie zasadową grupę aminową -NH2. A dodatkowo zawierają one też kwasową grupę karboksylową -COOH. W ogromnej liczbie przypadków także aminokwasy są także zwane, jako sole wewnętrzne. Współcześnie istnieje kilka rodzajów aminokwasów, dlatego także możemy dokonać pośród nich pewnej klasyfikacji. Z tego również względu możemy wyróżnić np aminokwasy: łańcuchowe, pierścieniowe. Wśród tych aminokwasów istnieją także te o charakterze aromatycznym. Przy tym możemy też wyróżnić podział na aminokwasy endogenne, oraz egzogenne. Poza tym aminokwasy można również rozróżnić na podstawie ich charakteru , a oprócz tego grupy aminowej względem karboksylowej. Tutaj zatem rozróżniamy aminokwasy grupy A. Podział ten ma miejsce ze względu na odległość, która istnieje pomiędzy grupą aminową, a karboksylową. Takie podziały aminokwasów są aktualnie częstokroć stosowane, , a ponadto sprawiają, że łatwo można je rozróżnić.

Tags: , ,

Leave a Reply